Các quy trình thủy lực

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 3282 | Cật nhập: 5/6/2015 8:53:36 AM | RSS

Các quy trình thủy lực

Đây là một cuốn sách mình sưu tầm được từ trên mạng. Nội dung cuốn sách bao gồm các kiến thức cơ bản về thủy lực. Ngắn gọn, cô đọng, nhưng vẫn đầy đủ. Tuy nhiên nội dung đặc biệt của cuốn sách là đề cập nhiều tới các hệ thống xử lý vật liệu như lắng đọng, phân tách, trộn nhiên liệu, sàng lọc nhiên liệu dùng trong cách ngành xây dựng, hóa chất.

Các quy trình thủy lực
Đề Mục
Trang
LỜI TỰA
Mục Lục ......................................................................................
1
GIỚI THIỆU VỀ MÔ ĐUN ...........................................................
3
Bài 10. NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN CỦA THỦY LỰC HỌC
5
A. TĨNH LỰC HỌC CHẤT LỎNG .............................................
5
10.1. NHỮNG TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA CHẤT LỎNG ...........
5
10.2. PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN CỦA TĨNH LỰC HỌC CHẤT LỎNG ……………………………………………………………
8
B. ĐỘNG LỰC HỌC CỦA CHẤT LỎNG ....................................
13
10.3. NHỮNG KHÁI NIỆM .......................................................
13
10.4. PHƯƠNG TRÌNH DÒNG LIÊN TỤC ..............................
18
10.5. PHƯƠNG TRÌNH BERNULLI .........................................
19
10.7. TRỞ LỰC TRONG ỐNG DẪN CHẤT LỎNG .................
23
10.8. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ...................................................
25
10.9. THỰC HÀNH ...............................................................
31
Bài 11. VẬN CHUYỂN CHẤT LỎNG .....................................
32
11.1. CÁC THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA BƠM .........
32
11.2. BƠM THỂ TÍCH ............................................................
36
11.3. BƠM LY TÂM ...........................................................
43
11.4. CÁC LOẠI BƠM KHÁC ....................................................
51
11.5. SO SÁNH VÀ CHỌN BƠM .............................................
52
11.6. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ...................................................
53
11.7. THỰC HÀNH ..................................................................
57
Bài 12. VẬN CHUYỂN VÀ KHÍ NÉN ........................................
60
12.1. MÁY NÉN PITTÔNG ........................................................
62
12.2. MÁY NÉN VÀ THỔI KHÍ KIỂU RÔTO ...........................
68
12.3. QUẠT ................................................................................
70
Bài 13. PHÂN RIÊNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP LẮNG ...............
72
13.1. LẮNG TRONG TRƯỜNG TRỌNG LỰC ..........................
72
13.2. THIẾT BỊ LẮNG ................................................................
76
13.3. LẮNG TRONG TRƯỜNG LỰC LY TÂM .........................
80
13.4. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ....................................................
87
Bài 14. PHÂN RIÊNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP LỌC ................
95
14.1. PHƯƠNG TRÌNH LỌC ......................................................
96
14.2. THIẾT BỊ LỌC .................................................................
98
14.3. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ....................................................
100
14.4. THỰC HÀNH ...................................................................
103
Bài 15. KHUẤY TRỘN CHẤT LỎNG .......................................
105
15.1. KHUẤY TRỘN BẰNG CƠ KHÍ ........................................
105
15.2. CẤU TẠO CÁNH KHUẤY ................................................
108
15.3. KHUẤY BẰNG KHÍ NÉN....................................................
111
15.4. CÂU HỎI ............................................................................
113
15.5. THỰC HÀNH .....................................................................
113
Bài 16. ĐẬP – NGHIỀN – SÀNG VẬT RẮN ..............................
114
16.1. ĐẬP NGHIỀN ......................................................................
114
16.2. PHÂN LOẠI VẬT LIỆU .....................................................
129
16.3. THỰC HÀNH .....................................................................
136
16.4. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ................................................
137
THUẬT NGỮ CHUYÊN MÔN ...................................................
140
TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................……
141